III.SLAVONSKI OLDTIMER RALLY, VINKOVCI 2016

plakat 2016